Πρόγραμμα σπουδών | ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Αρχαία 5
Λατινικά 3
Ιστορία 3
ΣΥΝΟΛΟ14

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημεία 3,5
ΣΥΝΟΛΟ16,5

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Βιολογία 3,5
Φυσική 4
Χημεία 3,5
ΣΥΝΟΛΟ14

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 6
Πληροφορική 3
Οικονομία 3
ΣΥΝΟΛΟ15

Γ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜαθήματαΏρες
Νέα Ελληνικά 3
Μαθηματικά 3
ΣΥΝΟΛΟ6

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Αρχαία 3
Test 2
ΣΥΝΟΛΟ7

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά 3
ΣΥΝΟΛΟ7

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α)

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά 3
Αρχαία 2
Test 2
ΣΥΝΟΛΟ9