Πρόγραμμα σπουδών | ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Αρχαία 5
Λατινικά 3
Ιστορία 3
ΣΥΝΟΛΟ14

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημεία 4
ΣΥΝΟΛΟ17

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Βιολογία 3,5
Φυσική 4
Χημεία 4
ΣΥΝΟΛΟ14,5

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 6
Πληροφορική 3
Οικονομία 3
ΣΥΝΟΛΟ15

Γ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜαθήματαΏρες
Νέα Ελληνικά 3
Μαθηματικά 3
ΣΥΝΟΛΟ6

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Αρχαία 3
ΣΥΝΟΛΟ5
Test 2

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά 3
ΣΥΝΟΛΟ5
Test 2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά 3
Αρχαία 2
ΣΥΝΟΛΟ7
Test 2