Πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά
Ελληνική Γλώσσα

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2
2

4

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά
Φυσική - Χημεία
Ελληνική Γλώσσα

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2
2
2

6

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά
Φυσική - Χημεία
Ελληνική Γλώσσα

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2
2
2

6