Πρόγραμμα σπουδών Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 4
ΣΥΝΟΛΟ16

Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών Υγείας

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 3
ΣΥΝΟΛΟ14

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Αρχαία Ελληνικά 5
Ιστορία 2,5
Λατινικά 2,5
ΣΥΝΟΛΟ13

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 5
Πληροφορική 2,5
Οικονομία 2,5
ΣΥΝΟΛΟ13