Πρόγραμμα σπουδών Α΄ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθηματικά (Άλγεβρα-Γεωμετρία)
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
Αρχαία

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

4
2
1,5
2
2

11,5