Πρόγραμμα σπουδών ΕΠΑ.Λ.

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Νέα Ελληνικά 2,5
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
ΣΥΝΟΛΟ7,5

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Νέα Ελληνικά 2,5
Άλγεβρα 2
ΣΥΝΟΛΟ4,5

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Νέα Ελληνικά 3
Μαθηματικά 3
1ο Μάθημα Ειδικότητας 1,5
2ο Μάθημα Ειδικότητας 1,5
ΣΥΝΟΛΟ9