Πρόγραμμα σπουδών Β΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Επιστημονικό Πεδίο Θετικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Β΄ και Γ΄ Λυκείου 2,5
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά ΟΠ Β΄ και Γ΄Λυκείου (Θετικές Επιστήμες) 2,5
Φυσική ΟΠ Β΄και Γ' Λυκείου 3
Χημεία Β΄ και Γ’ Λυκείου 1,5
Βιολογία Προετοιμασία Γ’ Λυκείου (Επιστήμες Υγείας) 1
ΣΥΝΟΛΟ11,5 ή 12,5

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜαθήματαΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Β΄ και Γ΄ Λυκείου 2,5
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά ΟΠ Β΄ και Γ΄Λυκείου (Θετικές Επιστήμες) 2,5
Πληροφορική Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου 1
Οικονομία Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου 1
ΣΥΝΟΛΟ9

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜαθήματαΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Β΄ και Γ΄ Λυκείου 2,5
Αρχαία Ελληνικά 5
Ιστορία Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου 1
Λατινικά Β' Λυκείου & Προετοιμασία Γ΄Λυκείου 2
ΣΥΝΟΛΟ10,5