Προγράμματα Σπουδών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Επιστημονικό Πεδίο Θετικών - Τεχνολογικών ή/και Σπουδών Υγείας - Ζωής
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας 2
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας 2
Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού 2
Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού 2
Φυσική Γενικής Παιδείας και Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 2
Χημεία Γενικής Παιδείας και Προετοιμασία Γ’ Λυκείου 1
+ Μαθηματικά Προετοιμασία Γ’ Λυκείου (για 2ο πεδίο) 1
+ Βιολογία Προετοιμασία Γ’ Λυκείου (για 3ο πεδίο) 1
ΣΥΝΟΛΟ: 12 ή 13

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθήματα Β’ Λυκείου Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας 2
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας 2
Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού 2
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου Ώρες
Μαθηματικά 1
Ανάπτυξη Εφαρμογών 1
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 1
ΣΥΝΟΛΟ: 9

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα Β’ Λυκείου Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 3
Προετοιμασία Γ’ Λυκείου Ώρες
Αρχαία Ελληνικά 1
Ιστορία* 1
Λατινικά 1
ΣΥΝΟΛΟ: 8
+Άλγεβρα +2

  • Οι μαθητές που δεν θα ακολουθήσουν Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές (1ο πεδίο) δεν παρακολουθούν προετοιμασία στα Λατινικά.
  • Το μάθημα της Άλγεβρας απευθύνεται κυρίως σε όσους θα ακολουθήσουν Παιδαγωγικές Σπουδές (4ο πεδίο).
  • * Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, η ώρα αυτή θα αφιερώνεται στα Αρχαία Ελληνικά